Uluslararası Öğrenci Ofisi

Rektörümüzün Mesajı

Ülkemizde, küresel rekabette üstünlük elde etmek ve yükseköğretim sistemini dünyada tercih edilen bir model haline getirmek için bilinçli bir stratejinin tabii sonucu olarak büyük ilerlemelerin kaydedildiği herkesçe bilinmektedir.

Kırklareli Üniversitesi, globalleşmenin gerekli kıldığı gelişmeler ve değişimler neticesinde; kültür, sanat, edebiyat, spor ve bilim alanında rekabetçi üstünlüğe sahip olmak için üzerine düşen görevi daima göz önünde tutmakta; yerel, bölgesel ve ulusal seviyede olduğu kadar dünyanın farklı coğrafyalarından öğrencilerin tercih edeceği uluslararası bir üniversite olmak için çalışmalarını var gücüyle sürdürmektedir.

Üniversitemiz, uluslararası arenada farklı bilgi birikimine ve tecrübeye sahip bir üniversite olma gayesi doğrultusunda Balkanlardan olduğu kadar dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrenciye kucak açmakta ve öğrencilerine kendilerini evlerinde hissedecekleri uygun şartlar sunmaya gayret etmektedir. Bu doğrultuda atılan adımlar, her dilden ve renkten uluslararası öğrenciyi üniversitemizde misafir etme imkânı vermektedir.

Uluslararası öğrenciler, üniversitemiz için büyük bir sevinç kaynağı ve üniversitemizin standartlarını uluslararası seviyeye çıkarmak konusundaki istek ve gayretlerimizin en büyük destekçisidir.

Değerli öğrenciler,  sizler tarihten gelen köklü ilişkilerimizin inşasında önemli roller üstlenecek, dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz olacaksınız. Ülkemizde edindiğiniz bilgileri farklı coğrafyalara taşıyacak, üniversitemizin dünya kültürlerine yakınlığını sağlayacak, Türk kültürünün anlaşılmasına yardımcı olacaksınız. Ayrıca; dışa kapalı bir kuşak yerine birlikte yaşama kültürü gelişmiş, evrensel barışın mümkün olduğuna inanan bir neslin yetişmesine vesile olacaksınız.

Geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa etmek, donanımlı gençler yetiştirmek ideali doğrultusunda her fedakârlığı bir görev kabul eden Kırklareli Üniversitesi, akademik ve idari kadrosu ile uluslararası öğrencilerine başarılı, hatırlanası ve dolu dolu bir üniversite yaşamı sunmak için ilgi, sevgi ve saygıyla kucak açmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm uluslararası öğrencilerimizin üniversitemizdeki eğitimlerini sağlık, mutluluk, başarı, sevgi ve kardeşlik içinde tamamlamalarını diliyorum.

 

 

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

                                                                                                                                                                                                                                                                    Rektör

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.